leftcenterrightdel
 Đại biểu cắt băng Khai mạc triển lãm.

Triển lãm có chủ đề “Đảng Cộng sản Việt Nam – Những mùa xuân lịch sử” và “Hải Phòng bừng sáng miền di sản”.

Triển lãm trưng bày 280 ảnh, tư liệu, bản trích, thống kê và hàng trăm cuốn sách, báo khái quát chặng đường 94 năm dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, quân và dân cả nước đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, giới thiệu đến với người xem những thành tựu kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh nổi bật của đất nước nói chung và TP Hải Phòng nói riêng trong những năm gần đây.

leftcenterrightdel
 Các lãnh đạo tham quan triển lãm.

Triển lãm diễn ra 2 đợt, đợt 1 từ ngày 1/2 đến hết ngày 6/2/2024; đợt 2 từ ngày 9/2 đến hết ngày 14/2/2024, tại Nhà trưng bày Triển lãm và Mỹ thuật TP, số 1 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng.

Triển lãm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ TP và Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị hướng đến xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố có trình độ phát triển cao, mang tầm quốc tế cùng góp sức xây dựng Hải Phòng trở thành nơi thực sự đáng sống.

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex