Đoàn kiểm tra của Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ kiểm tra trực tiếp tại các cơ sở giáo dục và có kết luận ngay sau đó.

Về nội dung, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ kiểm tra các nhà trường về công tác quản lý, chỉ đạo; quy hoạch, bổ nhiệm; kiểm tra công tác quản lý biên chế; tuyển dụng, quản lý sử dụng viên chức, thực hiện chế độ chính sách và các quy định của cấp trên đối với viên chức..

Ở nội dung công tác quy hoạch, đơn vị sẽ kiểm tra về quy trình xây dựng quy hoạch; danh sách cán bộ, giáo viên quy hoạch cũng như quy trình thực hiện bổ nhiệm các chức vụ trong trường học như: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng; Tổ trưởng tổ chuyên môn…

Hà Nội sẽ kiểm tra công tác bổ nhiệm cán bộ, chế độ lương thưởng của giáo viên -0
Ảnh minh họa: Internet

Đoàn cũng sẽ kiểm tra cả số lượng biên chế được giao và thực trạng đội ngũ tại đơn vị, cân đối thừa thiếu. Số lượng người hợp đồng lao động, thỉnh giảng hiện tại.

Đặc biệt, ở phần tuyển dụng, quản lý sử dụng viên chức và thực hiện chế độ, chính sách, các quy định của cấp trên đối với viên chức sẽ được Sở GD-ĐT Hà Nội kiểm tra nhiều nội dung liên quan như: quá trình ký hợp đồng làm việc đối với viên chức chuyển đến và mới tuyển dụng; thực hiện chế độ làm việc đối với viên chức và lao động hợp đồng; chế độ làm việc và thực hiện giờ dạy của cán bộ quản lý; chế độ làm việc của viên chức giáo viên…

Ngoài ra, các vấn đề như thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội cho viên chức và lao động hợp đồng; chế độ tiền lương, thưởng, phụ cấp thâm niên, phụ cấp ưu đãi đứng lớp đối với giáo viên tham gia giảng dạy; đánh giá xếp loại viên chức… cũng sẽ được đoàn kiểm tra.

Mục đích của việc kiểm tra là nhằm hướng dẫn các cơ sở giáo dục xây dựng, triển khai, thực hiện tốt các kế hoạch, hướng dẫn của Sở GD-ĐT cũng như cơ quan Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ; thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong quản lý.

Qua thực tiễn kiểm tra công tác tổ chức cán bộ, Sở GD-ĐT sẽ có những chỉ đạo kịp thời, điều chỉnh hợp lý các kế hoạch đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động và đánh giá cơ sở một cách công bằng, khách quan.

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex