Hải quan Lào Cai: 5 nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ năm 2024 Ấn tượng xuất khẩu nông sản qua Hải quan cửa khẩu Lào Cai Hải quan Lào Cai tặng 150 áo ấm cho học sinh ở huyện biên giới Mường Khương
Hải quan Lào Cai tặng thêm 300 áo ấm cho học sinh vùng cao

Tiếp tục chương trình thăm, tặng quà Tết Giáp Thìn cho các địa phương khó khăn trên địa bàn, sáng 12/1/2024, Cục Hải quan Lào Cai tổ chức tặng quà Tết cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tả Phìn; trao tặng 300 áo ấm cho học sinh trên địa bàn xã.

Đây là những hoạt động thiết thực nhằm chia sẻ khó khăn của Cục Hải quan Lào Cai với các em học sinh và địa phương có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tà Phìn cũng là xã mà Cục Hải quan Lào Cai được tỉnh Lào Cai giao hỗ trợ xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Trước đó, ngày 8/1/2024, Cục Hải quan Lào Cai đã tổ chức Chương trình áo ấm cho em đến trường tại các trường trên địa bàn xã Nấm Lư, huyện biên giới Mường Khương (tỉnh Lào Cai).

Qua Chương trình, đơn vị đã tặng 150 áo ấm cho các em học sinh, giúp các em có đủ áo ấm trong mùa đông, bảo đảm sức khỏe để học tập.

Nấm Lư là xã vùng khó khăn của huyện Mường Khương, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã còn cao, vì vậy, điều kiện học tập, sinh hoạt của các em học sinh còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Nấm Lư cũng là xã được tỉnh Lào Cai giao Cục Hải quan Lào Cai hỗ trợ xây dựng nông thôn mới.

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex