Kinh nghiệm quản lí rủi ro khí hậu trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng trên thế giới

22/09/2023 3.134 lượt xem
Cỡ chữ

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về loại rủi ro mới xuất hiện và ngày càng tác động mạnh mẽ đến hoạt động kinh doanh ngân hàng, đó là rủi ro khí hậu. Bài viết cũng trình bày các chiến lược khác nhau mà các ngân hàng có thể áp dụng để quản lí rủi ro khí hậu một cách hiệu quả, bao gồm: (i) Đánh giá rủi ro khí hậu toàn diện; (ii) Tích hợp rủi ro khí hậu vào khuôn khổ quản lí rủi ro tổng thể của ngân hàng; (iii) Gắn kết với khách hàng và các bên liên quan; (iv) Cung cấp sản phẩm và dịch vụ xanh; (v) Hợp tác với các ngân hàng khác và cơ quan quản lí để thúc đẩy các hoạt động bền vững. Bài viết cũng nêu 9 tình huống quản lí rủi ro khí hậu điển hình của các ngân hàng trên thế giới và rút ra một số kết luận.

Từ khóa: Biến đổi khí hậu, rủi ro khí hậu, carbon.
 
EXPERIENCE WITH CLIMATE RISKS MANAGEMENT IN THE BANKING BUSINESS IN THE WORLD
 
Abstract: The article discussed climate risks, a new category of risk that has evolved and is rapidly affecting the financial industry. The paper also discusses various approaches banks can use to effectively manage climate risks, including:(i)Thorough assessments of climate risk; (ii) Integration of climate risk into the bank’s overall risk management framework; (iii) Interaction with customers and stakeholders; (iv) Provision of eco-friendly goods and services; (v) Collaboration with other customers, regulators, and other stakeholders to advance sustainable practices. The paper additionally covers nine common climate risk management scenarios for banks, makes some inferences, and concludes.
 
Keywords: Climate change, climate risk, carbon.
 
1. Giới thiệu

Biến đổi khí hậu là một trong những thách thức cấp bách nhất mà chúng ta phải đối mặt hiện nay, có ý nghĩa sâu sắc đối với các doanh nghiệp và tất cả các bên liên quan trên toàn thế giới. Đặc biệt, ngành Ngân hàng phải đối mặt với rủi ro khí hậu do vai trò là trung gian tài chính và sự phụ thuộc vào các điều kiện kinh tế vĩ mô. Các ngân hàng cần phải thực hiện các bước chủ động để quản lí hiệu quả rủi ro khí hậu và đóng góp vào quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh. Theo báo cáo của Lực lượng Đặc nhiệm về Tiết lộ Tài chính liên quan đến Khí hậu – TCFD (2017), các tác động vật lí của biến đổi khí hậu, chẳng hạn như các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, mực nước biển dâng và cháy rừng, có thể dẫn đến tổn thất cho các ngân hàng, ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng. Hơn nữa, quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp có thể ràng buộc tài sản của các ngân hàng với các khoản đầu tư đáng kể vào nhiên liệu hóa thạch (IPCC, 2018). Rủi ro trách nhiệm pháp lí liên quan đến các hoạt động cấp vốn có thể gây ra biến đổi khí hậu hoặc gây thiệt hại về môi trường, cũng có thể gây rủi ro pháp lí và uy tín cho các ngân hàng (TCFD, 2017). 


Các ngân hàng cần thực hiện các bước chủ động để quản lí hiệu quả rủi ro khí hậu 

và đóng góp vào quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh (Ảnh minh họa, nguồn: Internet)
 

Để chống lại những rủi ro này, các ngân hàng đang nỗ lực tăng cường quản lí rủi ro khí hậu. Ngân hàng Hoa Kỳ (Bank of America) đã cam kết không phát thải khí nhà kính vào năm 2050 và đầu tư 1.000 tỉ USD vào tài chính bền vững vào năm 2030 để giúp chống biến đổi khí hậu (Bank of America, 2021). Tương tự, Citigroup đã cam kết giảm phát thải khí nhà kính ròng từ các hoạt động và chuỗi cung ứng của mình vào năm 2050 và sẽ tài trợ 1.000 tỉ USD cho các dự án phát triển bền vững vào năm 2030 (Citigroup, 2021).
 
Rủi ro khí hậu cũng liên quan chặt chẽ đến rủi ro hệ thống trong ngân hàng. Điều này đề cập đến những rủi ro mà sự sụp đổ của một tổ chức tài chính sẽ phá vỡ toàn bộ hệ thống tài chính. Tính liên kết của các ngân hàng và thị trường tài chính sẽ bị ảnh hưởng bởi những tổn thất liên quan đến khí hậu ở một tổ chức có thể nhanh chóng lan sang các tổ chức khác, dẫn đến khủng hoảng hệ thống (Batten và cộng sự, 2020). Quản lí rủi ro khí hậu là điều cần thiết đối với các ngân hàng để đảm bảo sự ổn định và bền vững tài chính dài hạn.  
 
2. Cơ sở lí thuyết về rủi ro khí hậu trong hoạt động kinh doanh ngân hàng
 
Rủi ro khí hậu đề cập đến các tác động bất lợi tiềm ẩn của biến đổi khí hậu đối với các doanh nghiệp và nền kinh tế. Có ba loại rủi ro khí hậu chính mà các ngân hàng cần xem xét khi quản lí rủi ro khí hậu (TCFD, 2017):
 
Rủi ro vật chất: Đây là những tác động vật lí trực tiếp của biến đổi khí hậu, chẳng hạn như mực nước biển dâng, bão thường xuyên hơn và dữ dội hơn, sóng nhiệt, hạn hán và cháy rừng… Những sự kiện như vậy có thể gây thiệt hại về tài sản, làm gián đoạn chuỗi cung ứng và ảnh hưởng đến uy tín tín dụng của người đi vay (IPCC, 2018). Bão Harvey đã gây thiệt hại 190 tỉ USD chỉ riêng ở khu vực Houston, ảnh hưởng đến các ngân hàng và các dịch vụ tài chính khác (Doyle, 2017).
 
Rủi ro chuyển đổi: Đây là những rủi ro liên quan đến quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh. Chẳng hạn như những thay đổi về chính trị, công nghệ và sở thích của người tiêu dùng do nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính. Những rủi ro như vậy có thể ảnh hưởng đến giá trị và lợi nhuận của các khoản đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch và tạo ra sự không chắc chắn cho các công ty và ngành phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu hóa thạch (In và cộng sự, 2022). Sự tăng trưởng nhanh chóng của các nguồn năng lượng tái tạo đang làm giảm nhu cầu về than và khí đốt, điều này có thể khiến các ngân hàng đầu tư vào các lĩnh vực này gặp khó khăn về tài chính.
 
Rủi ro trách nhiệm pháp lí: Những rủi ro này liên quan đến rủi ro pháp lí và uy tín, liên quan đến các hoạt động tài chính góp phần gây ra biến đổi khí hậu hoặc gây hại cho môi trường. Những rủi ro như vậy có thể phát sinh từ các vụ kiện tụng ở tòa án và nhận thức tiêu cực của công chúng (TCFD, 2017). Các cuộc biểu tình đã khiến một số ngân hàng xem xét lại mối quan hệ tài trợ của họ với dự án, với lí do rủi ro về uy tín (Sam, 2016). 
 
Để quản lí hiệu quả những rủi ro này, các ngân hàng cần tích hợp rủi ro khí hậu vào khuôn khổ quản lí rủi ro tổng thể của mình và làm việc với khách hàng cũng như các bên liên quan để thúc đẩy các hoạt động bền vững (United Nations Environment Programme Finance Initiative, 2017).  
 
3. Chiến lược quản lí rủi ro khí hậu của các ngân hàng
 
Các ngân hàng có thể áp dụng nhiều chiến lược khác nhau để quản lí rủi ro khí hậu một cách hiệu quả (TCFD, 2017). 
 
Thứ nhất, đánh giá rủi ro khí hậu. Tiến hành đánh giá rủi ro toàn diện để xác định rủi ro khí hậu là bước đầu tiên cần thiết đối với các ngân hàng. Đánh giá này nên bao gồm phân tích kịch bản, kiểm tra căng thẳng và lập mô hình định lượng để đo lường tác động tiềm tàng của các kịch bản khí hậu khác nhau đối với hoạt động, hiệu quả tài chính và danh mục cho vay của ngân hàng (Paisley, 2020). Deutsche Bank – một trong những ngân hàng lớn nhất tại Cộng hòa liên bang Đức, đã phát triển một bộ công cụ độc đáo để đánh giá rủi ro môi trường và xã hội trong các hoạt động cho vay và đầu tư (Deutsche Bank, 2022).
 
Thứ hai, tích hợp rủi ro khí hậu vào khuôn khổ quản lí rủi ro tổng thể của ngân hàng. Các ngân hàng cần tích hợp rủi ro khí hậu vào khuôn khổ quản lí rủi ro tổng thể của mình, bao gồm cơ cấu quản trị, chính sách, quy trình và khuôn khổ khẩu vị rủi ro. Sự tích hợp này sẽ giúp các ngân hàng xác định các lĩnh vực mà rủi ro khí hậu có thể tác động đến các loại rủi ro khác, chẳng hạn như rủi ro tín dụng và rủi ro thị trường, đồng thời phát triển các chiến lược để giảm thiểu mức độ rủi ro tối thiểu phù hợp (TCFD, 2017). Ngân hàng HSBC đã tích hợp rủi ro khí hậu vào khuôn khổ quản lí rủi ro doanh nghiệp của mình, khiến nó trở thành yếu tố chính được cân nhắc trong quá trình ra quyết định chiến lược (HSBC, 2021).
 
Thứ ba, gắn kết với khách hàng và các bên liên quan. Các ngân hàng nên gắn kết với khách hàng và các bên liên quan để thúc đẩy các hoạt động kinh doanh bền vững và nâng cao nhận thức về rủi ro khí hậu. Sự tham gia này có thể bao gồm việc cung cấp thông tin và nguồn lực để giúp khách hàng quản lí rủi ro khí hậu của chính họ, phát triển quan hệ đối tác với các tổ chức có chung cam kết về tính bền vững; cộng tác với khách hàng và các bên liên quan để xây dựng niềm tin và danh tiếng với tư cách là các tổ chức có trách nhiệm với xã hội (United Nations Environment Programme Finance Initiative, 2017). Chẳng hạn,  Ngân hàng Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) – ngân hàng lớn thứ hai ở Tây Ban Nha đã cung cấp các khoản vay và thế chấp xanh cho những khách hàng đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng (BBVA, 2021).
 
Thứ tư, cung cấp sản phẩm và dịch vụ xanh. Các ngân hàng có thể phát triển các sản phẩm và dịch vụ xanh nhằm thúc đẩy các hoạt động bền vững, chẳng hạn như trái phiếu xanh, các khoản vay cho các dự án năng lượng tái tạo… Những sản phẩm này giúp các ngân hàng xây dựng uy tín là tổ chức có trách nhiệm với xã hội, đồng thời đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và nhà đầu tư về các cơ hội đầu tư bền vững (IPCC, 2018). 
 
Thứ năm, hợp tác với các ngân hàng khác và cơ quan quản lí. Các ngân hàng cần hợp tác với nhau và với các cơ quan quản lí để thúc đẩy các hoạt động bền vững trong toàn hệ thống. Sự hợp tác này có thể bao gồm các sáng kiến ​​chung và hướng dẫn quy định để phát triển các tiêu chuẩn chung về đo lường và báo cáo rủi ro khí hậu cũng như thúc đẩy đầu tư bền vững. Quan hệ đối tác cũng sẽ giúp các ngân hàng giảm chi phí liên quan đến quản lí rủi ro khí hậu và tăng hiệu quả của các chiến lược giảm thiểu (Network for Greening the Financial System, 2020). Một nhóm các ngân hàng, bao gồm ASN Bank, ABN AMRO, Amalgamated Bank… đã thiết lập Quan hệ đối tác tài chính về Carbon (Partnership for Carbon Accounting Financials) để phát triển các phương pháp tiêu chuẩn đo lường lượng phát thải được tài trợ (Partnership for Carbon Accounting Financials, 2023).  Mạng lưới Xanh hóa Hệ thống Tài chính (NGFS) được thành lập bởi một nhóm các ngân hàng trung ương và cơ quan quản lí tài chính tạo điều kiện trao đổi các thông lệ tốt nhất trong quản lí rủi ro môi trường và khí hậu (NGFS, 2021). 
 
4. Các hoạt động quản lí rủi ro khí hậu của các ngân hàng

Khi các rủi ro vật chất và chuyển đổi liên quan đến biến đổi khí hậu trở nên phổ biến hơn, các ngân hàng đang thực hiện các biện pháp chủ động để quản lí rủi ro khí hậu. Nhiều ngân hàng đã đặt ra các mục tiêu đầy tham vọng, xây dựng khung đánh giá rủi ro khí hậu và giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ tài chính bền vững. Cụ thể như 9 tình huống điển hình về quản lí rủi ro khí hậu của các ngân hàng trên thế giới trong Bảng 1. 

Bảng 1: Hoạt động quản lí rủi ro khí hậu của các ngân hàng điển hình

Nguồn: Tổng hợp của tác giả
 

Citibank đã đặt mục tiêu tài trợ 250 tỉ USD cho các dự án liên quan môi trường cho đến năm 2025, tài trợ đến 1.000 tỉ USD vào năm 2030 và đã cam kết điều chỉnh các hoạt động tài chính của mình phù hợp với các mục tiêu của Thỏa thuận Paris (Citi, 2021). Ngân hàng cũng đã tích hợp rủi ro khí hậu vào khuôn khổ quản lí rủi ro tổng thể của mình và phát triển một công cụ độc quyền để đánh giá rủi ro khí hậu trong các lĩnh vực kinh doanh (Citi, 2021).
 
HSBC đã cam kết đạt được mức phát thải carbon bằng “0” trên toàn bộ danh mục khách hàng của mình vào năm 2050 hoặc sớm hơn (HSBC, 2021). Ngân hàng cũng đã đặt mục tiêu 1.000 tỉ USD vào tài chính và đầu tư bền vững năm 2030. Ngoài ra, HSBC đã phát triển một công cụ để đánh giá rủi ro khí hậu trong các danh mục đầu tư và cho vay của mình, đồng thời cam kết báo cáo hằng năm về tiến độ đạt được các mục tiêu khí hậu.
 
BNP Paribas cũng là một ngân hàng đã thực hiện các bước quan trọng để quản lí rủi ro khí hậu. Ngân hàng này đã thành lập một nhóm chuyên trách để tích hợp các yếu tố ESG vào các quy trình quản lí rủi ro của mình và đặt mục tiêu đạt được 185 tỉ Euro tài chính xanh vào năm 2025 (BNP Paribas, 2021). Ngân hàng cũng đã phát triển một phương pháp định lượng lượng khí thải carbon trong các danh mục đầu tư và cho vay của mình, đồng thời cam kết giảm mức độ tiếp xúc với các hoạt động liên quan đến than.
 
Ngân hàng Standard Chartered đã đặt mục tiêu đạt được mức phát thải ròng bằng “0” trong các hoạt động của mình vào năm 2025 và cung cấp 120 tỉ Euro vào tài chính bền vững từ năm 2019 đến năm 2025 (Standard Chartered, 2021). Ngân hàng cũng đã tích hợp rủi ro khí hậu vào khung quản lí rủi ro của mình, bao gồm thử nghiệm căng thẳng và phân tích kịch bản, đồng thời phát triển một công cụ độc quyền để đo lượng khí thải carbon trong các khoản đầu tư của ngân hàng (Standard Chartered, 2021).
 
JPMorgan Chase đã cam kết điều chỉnh các hoạt động tài chính của mình với các mục tiêu của Thỏa thuận Paris và đạt được mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 (JPMorgan Chase, 2022). Ngân hàng cũng đã đặt mục tiêu tài trợ cho các dự án năng lượng tái tạo và giảm tài trợ cho khai thác và sản xuất nhiên liệu hóa thạch.
 
Các ngân hàng này không phải là những ngân hàng duy nhất nỗ lực quản lí rủi ro khí hậu. Một cuộc khảo sát của Global Risk Institute cho thấy, 70% ngân hàng được khảo sát đã triển khai hoặc đang có kế hoạch triển khai các biện pháp quản lí rủi ro khí hậu (Global Risk Institute, 2021). Những thực tiễn này bao gồm thử nghiệm căng thẳng, phân tích kịch bản khí hậu và phát triển các sản phẩm tài chính liên quan đến tính bền vững.
 
Nhìn chung, các tình huống điển hình này chứng minh rằng các ngân hàng có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc quản lí rủi ro khí hậu bằng cách đặt ra các mục tiêu đầy tham vọng, phát triển các khuôn khổ để đánh giá rủi ro khí hậu và tung ra các sản phẩm và dịch vụ tài chính bền vững. Khi ngành tài chính đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong việc quản lí rủi ro khí hậu, nhiều ngân hàng đã chủ động thực hiện các bước để điều chỉnh hoạt động cho vay của họ với các mục tiêu khí hậu. Thông qua những nỗ lực này, các ngân hàng đang góp phần vào quá trình chuyển đổi toàn cầu sang nền kinh tế ít carbon, đồng thời giảm thiểu rủi ro khí hậu.  
 
5. Kết luận
 
Quản lí rủi ro khí hậu đã trở thành một vấn đề ngày càng quan trọng đối với các ngân hàng khi tác động của biến đổi khí hậu trở nên rõ ràng hơn. Nếu không quản lí rủi ro khí hậu hiệu quả, các ngân hàng có thể bị tổn thất tài chính nghiêm trọng và thiệt hại về uy tín. Tuy nhiên, nếu các ngân hàng tích cực hành động để quản lí rủi ro khí hậu, họ sẽ không chỉ giảm thiểu rủi ro mà còn góp phần vào một tương lai bền vững.
 
Các nghiên cứu điển hình cho thấy, nhiều ngân hàng đang thực hiện các bước cụ thể để quản lí rủi ro khí hậu một cách hiệu quả, bao gồm tích hợp rủi ro khí hậu vào khuôn khổ quản lí rủi ro tổng thể của họ, phát triển các công cụ độc quyền để đánh giá rủi ro khí hậu và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ xanh; đồng thời, đưa ra các khuyến nghị về việc tiết lộ các rủi ro tài chính liên quan đến khí hậu. Các ngân hàng có thể làm việc với các đối tác, cơ quan quản lí và các bên liên quan khác để phát triển các tiêu chuẩn chung và thông lệ tốt nhất để quản lí rủi ro khí hậu. Điều này sẽ giúp giảm chi phí liên quan đến quản lí rủi ro khí hậu và tăng hiệu quả của các chiến lược giảm thiểu.
 
Nhìn chung, các ngân hàng đóng một vai trò quan trọng trong việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu bằng cách quản lí hiệu quả các rủi ro khí hậu và thúc đẩy các hoạt động bền vững. Thông qua các hoạt động cho vay và đầu tư, các ngân hàng có khả năng chuyển vốn vào các dự án có hàm lượng carbon thấp và thích ứng với biến đổi khí hậu, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang một tương lai ổn định hơn.
 
Tài liệu tham khảo:
 
1. Bank of America. (2021). Bank of America Increases Environmental Business Initiative Target to $1 Trillion by 2030. Retrieved April 6, 2023,
2. Batten, S., Sowerbutts, R., & Tanaka, M. (2020). Climate change: Macroeconomic impact and implications for monetary policy. Ecological, Societal, and Technological Risks and the Financial Sector, pages 13-38.
3. BBVA. (2021). BBVA goes green. Retrieved April 6, 2023,
4. BNP Paribas. (2021). Sustainable finance. Retrieved April 6, 2023,
5. BNP Paribas. (2022). Sustainability at the heart of our strategy and as a guide for everything we do. Retrieved April 6, 2023,
6. Citigroup. (2021). Citi commits to net-zero greenhouse gas emissions by 2050,
7. Commonwealth Bank. (2023). Green, Social & Sustainability Funding Framework. Retrieved April 6, 2023,
8. Deutsche Bank. (2022). Meet our ESG experts: Chris Jaques. Retrieved April 6, 2023,
9. Doyle, R.  (2017). Hurricane Harvey costliest natural disaster in US history, estimated at $200 billion. USA Today. Retrieved April 6, 2023,
10. Environmental Defense Fund. (2022). Banks take major step to turn climate commitments into action for global agriculture sector. Retrieved April 6, 2023,
11. Global Risk Institute. (2021). Climate Risk Scenario Analysis: An Executive Primer.  Retrieved April 6, 2023,
12. Goldman Sachs. (2023). Sustainable finance target. Retrieved April 6, 2023,
13. HSBC. (2021). Our climate strategy. Retrieved,
14. In, S. Y., Manav, B., Venereau, C. M. A., Cruz R., L. E., & Weyant, J. P. (2022). Climate-related financial risk assessment on Energy Infrastructure Investments. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 167, 112689.
15. Intergovernmental Panel on Climate Change. (2018). Global warming of 1.5°C. Retrieved April 6, 2023,
16. JPMorgan Chase. (2022). JPMorgan Chase Targets More Than $2.5 Trillion over 10 Years to Advance Climate Action and Sustainable Development. Retrieved April 6, 2023,
17. Morgan Stanley. (2022). Climate Change: Net-Zero Financed Emissions. Retrieved April 6, 2023,
18. Network for Greening the Financial System. (2020). Guide to climate  scenario analysis for central banks  and supervisors. Retrieved April 6, 2023,
19. Paisley, J. (2020). Climate Risk Management at Financial Firms. Technical report, GARP Risk Institute. Retrieved April 6, 2023, 052919 PDF.pdf
20. Partnership for Carbon Accounting Financials. (2023). About us. Retrieved April 6, 2023,
21. Sam, L. (2016). Dakota Access pipeline: the who, what and why of the Standing Rock protests. The Guardian. Retrieved April 6, 2023,
22. Standard Chartered.  (2021). Standard Chartered embarks on first green trade finance facility to support sustainable supply chains. Retrieved April 6, 2023,
 23. Task Force on Climate-related Financial Disclosures. (2017). Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures. Retrieved April 6, 2023,
24. United Nations Environment Programme Finance Initiative. (2017). Principles for Responsible Banking. Retrieved April 6, 2023, from

Nguyễn Minh Sáng
Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ

In trang

Bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấuBình luận

Đóng lại
ok

Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập

Các tin tức khác
Xem tất cả

Quản trị nguồn nhân lực trong hoạt động ngân hàng: Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả

Quản trị nguồn nhân lực trong hoạt động ngân hàng: Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả

17/01/2024
621 lượt xem
Quản trị nguồn nhân lực trong hoạt động ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự phát triển bền vững của các ngân hàng. Hiện nay, vấn đề quản trị nguồn nhân lực trong hoạt động ngân hàng vẫn còn tồn tại những hạn chế, khó khăn nhất định, điều này đã và đang ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng hoạt động của các ngân hàng.

Quy định của pháp luật về phí Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân và thực tiễn thi hành

Quy định của pháp luật về phí Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân và thực tiễn thi hành

16/01/2024
450 lượt xem
Với những đặc thù về quy mô, đối tượng khách hàng và tính liên kết hệ thống, các QTDND phải đối mặt với nhiều rủi ro, đặc biệt là rủi ro tín dụng và nguy cơ đổ vỡ hệ thống.

Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam: Thực trạng và một số kiến nghị hoàn thiện

Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam: Thực trạng và một số kiến nghị hoàn thiện

11/01/2024
684 lượt xem
Hiện nay, phát triển kinh tế tuần hoàn đang là xu hướng phát triển mạnh mẽ trên thế giới. Theo Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), môi trường hiện nay đang bị ô nhiễm trầm trọng. Cùng với sự cạn kiệt tài nguyên, nhu cầu sử dụng tài nguyên của thế giới ngày càng tăng vượt ngoài khả năng cung ứng của Trái đất. Nếu không có những biện pháp kịp thời, lượng chất thải sẽ vượt giới hạn chịu tải của môi trường. Phát triển kinh tế tuần hoàn là một trong những biện pháp hữu hiệu giúp giảm lượng tài nguyên cần sử dụng và lượng phế thải tạo ra, góp phần bảo tồn nguồn tài nguyên và giảm tác động gây ô nhiễm môi trường.

Nhìn lại thành công trong kiểm soát lạm phát của Việt Nam năm 2023 và triển vọng lạm phát năm 2024

Nhìn lại thành công trong kiểm soát lạm phát của Việt Nam năm 2023 và triển vọng lạm phát năm 2024

10/01/2024
2.410 lượt xem
Năm 2023, lạm phát bình quân của Việt Nam tăng 3,25%, đạt mục tiêu do Quốc hội đề ra là kiểm soát lạm phát ở mức 4,5%. Đây là năm thứ 12 liên tiếp Việt Nam duy trì được mức lạm phát một con số kể từ sau khi lạm phát tăng cao năm 2011, góp phần đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng kinh tế bền vững, củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài vào đồng nội tệ và môi trường kinh doanh tại Việt Nam.

Hạn chế rủi ro thanh toán cho các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam

Hạn chế rủi ro thanh toán cho các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam

04/01/2024
1.021 lượt xem
Do hạn chế kiến thức, kinh nghiệm trong hoạt động ngoại thương, cùng với đó là mong muốn xuất khẩu sản phẩm ra thị trường quốc tế, rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã không tìm hiểu kĩ đối tác và phương thức thanh toán phù hợp dẫn đến các rủi ro đáng tiếc.

Phát triển chính sách về kinh tế xanh vùng Đông Nam Bộ

Phát triển chính sách về kinh tế xanh vùng Đông Nam Bộ

03/01/2024
1.320 lượt xem
Đông Nam Bộ là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và của cả nước, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế – xã hội của quốc gia.

Thực trạng hoạt động mua, bán nợ tại ngân hàng thương mại và một số kiến nghị hoàn thiện

Thực trạng hoạt động mua, bán nợ tại ngân hàng thương mại và một số kiến nghị hoàn thiện

02/01/2024
943 lượt xem
Hoạt động mua, bán nợ của ngân hàng thương mại (NHTM) ở Việt Nam đang dần hình thành như một sự cần thiết khách quan của phát triển nền kinh tế. Hoạt động mua, bán nợ là một lĩnh vực rất mới ở Việt Nam hiện nay, nhưng thực chất nó là một hoạt động kinh tế rất cơ bản trong các NHTM.

Cần bổ sung cơ chế quản lý thị trường vàng để phù hợp với bối cảnh mới của thị trường

Cần bổ sung cơ chế quản lý thị trường vàng để phù hợp với bối cảnh mới của thị trường

31/12/2023
911 lượt xem
Sau thời điểm tăng cao, giá vàng miếng SJC có chiều hướng giảm dần từ chiều 28/12/2023. Trên thị trường, khách hàng đang có xu hướng bán ròng vàng miếng SJC. Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), trong tháng 01/2024, NHNN sẽ trình Chính phủ báo cáo tổng kết Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, trong đó có đề xuất sửa đổi, bổ sung một số cơ chế quản lý thị trường vàng để phù hợp với bối cảnh mới của thị trường.

Điều hành chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương sau khủng hoảng

Điều hành chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương sau khủng hoảng

27/12/2023
1.805 lượt xem
Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu giai đoạn 2007 – 2009, đặc biệt là sự sụp đổ của tập đoàn ngân hàng Lehman Brothers đã gây chao đảo hệ thống tài chính Mỹ và châu Âu, sau đó gây tác động lan truyền đến nhiều nước khác và đẩy thế giới vào thời kì suy thoái trầm trọng kéo dài.

Thực thi ESG tại BIDV: Thuận lợi, khó khăn và một số đề xuất, kiến nghị

Thực thi ESG tại BIDV: Thuận lợi, khó khăn và một số đề xuất, kiến nghị

23/12/2023
1.290 lượt xem
Thời gian gần đây, phát triển bền vững và thực hành ESG (E – Environmental: Môi trường; S – Social: Xã hội và G – Governance: Quản trị) đang là một trong những trọng tâm, trụ cột ưu tiên hàng đầu của Chiến lược phát triển trung, dài hạn của các quốc gia, ngân hàng trên thế giới.

Thương mại Việt Nam - Trung Quốc giai đoạn hợp tác chiến lược toàn diện (2008 - 2023): Thực trạng và vấn đề đặt ra

Thương mại Việt Nam – Trung Quốc giai đoạn hợp tác chiến lược toàn diện (2008 – 2023): Thực trạng và vấn đề đặt ra

22/12/2023
1.351 lượt xem
Bất chấp bước tiến chậm chạp của nền kinh tế toàn cầu, hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn duy trì đà phát triển, đặc biệt kể từ khi Việt Nam và Trung Quốc thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện năm 2008.

Phát triển ngân hàng bền vững tại Việt Nam dưới góc nhìn từ mô hình phát triển ngân hàng bền vững của các nước thành viên APEC

Phát triển ngân hàng bền vững tại Việt Nam dưới góc nhìn từ mô hình phát triển ngân hàng bền vững của các nước thành viên APEC

20/12/2023
1.825 lượt xem
Phát triển ngân hàng bền vững đã và đang trở thành xu hướng cho ngân hàng toàn cầu từ năm 2010. Nghiên cứu này đề nghị một mô hình phát triển ngân hàng mới dùng để đo lường và định hướng chiến lược phát triển bền vững của ngân hàng trên cơ sở khảo sát sự phát triển bền vững của các ngân hàng trong khối APEC.

Thuế tối thiểu toàn cầu - tính hai mặt và giải pháp thích ứng

Thuế tối thiểu toàn cầu – tính hai mặt và giải pháp thích ứng

15/12/2023
1.534 lượt xem
Tháng 10/2021, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đã đặt ra mức thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu 15% đối với các công ty đa quốc gia nhằm ngăn chặn các công ty này chuyển lợi nhuận sang quốc gia có thuế suất thấp để tránh thuế.

Tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn dữ liệu của các tổ chức tài chính và ngân hàng thương mại

Tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn dữ liệu của các tổ chức tài chính và ngân hàng thương mại

14/12/2023
1.320 lượt xem
Dữ liệu đã và đang trở thành một nguồn “tài nguyên mới”, là yếu tố quan trọng mang tính quyết định trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia nói chung, chuyển đổi số ngành Ngân hàng nói riêng.

Những điểm nhấn kinh tế thế giới và Việt Nam năm 2023 - Triển vọng năm 2024

Những điểm nhấn kinh tế thế giới và Việt Nam năm 2023 – Triển vọng năm 2024

12/12/2023
9.379 lượt xem
Năm 2023 là một năm khó khăn chung cho nền kinh tế thế giới, với sự giảm sút cả tăng trưởng GDP, thương mại và đầu tư toàn cầu; trong khi nợ xấu tăng và lạm phát vẫn duy trì ở mức cao, gắn với những diễn biến căng thẳng của các xung đột địa chính trị và phân mảnh công nghệ, thời tiết cực đoan và dịch bệnh diện rộng…

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex