Lai Châu: Thu nội địa năm 2023 vượt dự toán pháp lệnh
Công chức Cục Thuế Lai Châu hỗ trỡ người nộp thuế tại bộ phận một cửa. Ảnh: CTV.

8 khoản thu, sắc thuế hoàn thành vượt dự toán giao

Báo cáo của Cục Thuế Lai Châu cho thấy, có 8 khoản thu, sắc thuế hoàn thành vượt dự toán giao. Cụ thể: Thu từ doanh nghiệp nhà nước (DNNN) địa phương đạt 155,6% dự toán. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 428,8%. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 144,1%. Thu thuế nhập cá nhân đạt 112,1%. Thu lệ phí trước bạ đạt 127,2 %. Thu phí, lệ phí đạt 135,1%. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 133,1%. Thu khác ngân sách đạt 228,5%…

Đánh giá kết quả thu ngân sách, lãnh đạo Cục Thuế Lai Châu cho hay, để có được kết quả trên, cục thuế đã chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023 được giao; thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, vẫn có nhiều nguyên nhân ảnh hưởng trong những tháng đầu năm như hiện tượng ElNino, nắng nóng, khô hạn kéo dài đã làm giảm sản lượng điện của các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh. Thị trường bất động sản trầm lắng, công tác đấu giá thu tiền sử dụng đất hiệu quả thấp. Cơ quan thuế thực hiện nhiều chính sách miễn, giảm, gia hạn thời hạn nộp thuế, nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, đã làm ảnh hưởng đến kết quả thu NSNN trên địa bàn tỉnh.

Phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu năm 2024

Để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thu NSNN năm 2024, ông Nghĩa cho biết, đơn vị sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ, tạo điều kiện cho người nộp thuế (NNT) tiếp cận thông tin về thuế dễ dàng, giúp NNT nắm được đầy đủ, kịp thời các quy trình, thủ tục quản lý thu nộp và các thay đổi về chính sách thuế; tiếp tục phối hợp với các cơ quan truyền thông để tuyên truyền, phổ biến pháp luật thuế bằng nhiều hình thức, đa dạng, phù hợp; tuyên dương kịp thời các tổ chức, cá nhân chấp hành tốt nghĩa vụ với NSNN.

Đồng thời, cơ quan thuế nâng cao chất lượng công tác quản lý kê khai, đảm bảo 100% các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn được đưa vào diện quản lý và kê khai nộp thuế; tiếp tục đẩy mạnh cải cách, ứng dụng công nghệ thông tin, hỗ trợ kê khai thuế, dịch vụ thuế điện tử; tăng cường công tác quản lý hoàn thuế, đẩy nhanh tiến độ xử lý các hồ sơ hoàn thuế nhưng vẫn phải kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo đúng đối tượng, đúng chính sách pháp luật.

Theo ông Nghĩa, cục thuế đôn đốc thực hiện các kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước. Đơn vị sẽ triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách theo kế hoạch; đảm bảo các cuộc thanh tra, kiểm tra được thực hiện đúng quy trình.

Cục thuế cũng tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để đấu tranh, phòng, chống, xử lý nghiêm các hành vi trốn thuế, gian lận thuế, tội phạm về thuế; kiểm tra, rà soát chặt chẽ, hồ sơ khai thuế trước khi tiến hành thanh tra, kiểm tra, trong đó tập trung thanh tra, kiểm tra trước đối với doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, hóa đơn.

Bám sát chỉ đạo của ngành và địa phương

Lãnh đạo Cục Thuế Lai Châu cho biết, năm 2024, đơn vị triển khai đầy đủ, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ quản lý, xử lý, cưỡng chế nợ thuế theo quy định; tiếp tục bám sát chỉ đạo của ngành và địa phương, giao chỉ tiêu thu hồi nợ thuế cho từng đơn vị; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để quản lý, xử lý, cưỡng chế thu hồi nợ thuế…