Lai Châu tổ chức Hội thảo khoa học về phòng, chống tác hại của thuốc lá
Lai Châu tổ chức Hội thảo khoa học về phòng, chống tác hại của thuốc lá

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Kính, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng hội Y học Việt Nam chủ trì Hội thảo. Bên cạnh đó, Hội thảo còn có sự tham gia của BSCKI. Nguyễn Thị Hương – Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Lai Châu, đại diện Quỹ PCTH thuốc lá – Bộ Y tế, hội viên Hội Y học tỉnh, Hội Y học các huyện, thành phố và các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

Theo số liệu điều tra của Ban chỉ đạo PCTH của thuốc lá tỉnh Lai Châu, năm 2020, tỷ lệ hút thuốc lá chung toàn tỉnh là 24,6%, tỷ lệ hiểu biết về tác hại của thuốc lá (92,9%), tỷ lệ hiểu biết về Luật PCTH thuốc lá (69,9%), tỷ lệ hút thuốc lá thụ động trong nhà tại nơi làm việc (36,6%), tại các cơ sở y tế (31,2%), tại trường học (19,9%) và trên các phương tiện giao thông công cộng là 47,5%.

Tỉnh Lai Châu đặt mục tiêu giai đoạn 2023-2024, 100% lãnh đạo tỉnh, thành phố và các sở, ban, ngành, địa phương hiểu biết về quy định của Luật PCTH của thuốc lá. 95% người dân tại cộng đồng hiểu biết về tác hại của thuốc lá. 85% người dân tại cộng đồng hiểu biết về các bệnh do hút thuốc lá gây ra. 75% người dân tại cộng đồng biết về quy định của Luật PCTHTL.

Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu xuống địa bàn từng thôn, bản để tuyên truyền PCTH của thuốc lá cho người dân
Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu xuống địa bàn từng thôn, bản để tuyên truyền PCTH của thuốc lá cho người dân

Tại Hội thảo, đại diện Phòng Nghiệp vụ Quỹ PCTH thuốc lá – Bộ Y tế và Viện Y học ứng dụng Việt Nam đã chia sẻ các kết quả nghiên cứu thực trạng sử dụng thuốc lá tại Việt Nam cũng như tình hình thực hiện Luật PCTH thuốc lá; dinh dưỡng cho người hút thuốc lá điện tử. Trên cơ sở đó, Hội thảo dành nhiều thời gian chia sẻ mô hình, kinh nghiệm trong xây dựng và thực hiện môi trường không khói thuốc, các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm PCTH của thuốc lá.

Thời gian tới, để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong công tác PCTH của thuốc lá, góp phần tạo nên môi trường sống trong lành vì sức khoẻ nhân dân, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Kính đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lai Châu tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của Luật PCTH thuốc lá. Đồng thời, đưa nội dung PCTH của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm của cơ quan, đơn vị; xây dựng các mô hình môi trường không khói thuốc và cộng đồng dân cư không có người hút thuốc lá, thuốc lào, tất cả vì sức khoẻ nhân dân.

Tập huấn phòng, chống tác hại của thuốc lá cho hơn 200 cán bộ, hội viên nông dân

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex