• Công ty ISASA SIGLO XXI, S.L.
  • Người đại diện: ông Manuel Gil hoặc bà Annie
  • Trụ sở: CALLE RIOGORDO, NAVE 4, ESTRELLA, 29006 MALAGA, SPAIN
  • Điện thoại: +34 617 36 75 03; ‪+34 689 77 10 04
  • Email: [email protected]; [email protected]
  • Website:

Doanh nghiệp Tây Ban Nha này viện lý do hàng của doanh nghiệp ta không bảo đảm chất lượng hàng hóa tại cảng đến hay bị lâm vào tình trạng thua lỗ do giá thị trường sở tại sụt giảm nên đã không thực hiện đúng theo hợp đồng mua bán, cụ thể là chậm trễ, chây ì trong thanh toán nốt tiền hàng.

Thực tế này đã gây khó khăn, tổn hại thời gian, chi phí lưu kho và phải kéo hàng về đối với doanh nghiệp ta.

Lưu ý khi ký kết hợp đồng mua bán với doanh nghiệp Tây Ban Nha
Ảnh Minh hoạ

Thương vụ xin cảnh báo tới các doanh nghiệp trong nước cần lưu ý khi ký kết thực hợp đồng mua bán với doanh nghiệp Tây Ban Nha nêu trên và cũng xin đề xuất doanh nghiệp trong nước tăng cường phối hợp với Thương vụ trong xác minh doanh nghiệp sở tại trước khi đi đến ký kết thực hợp đồng mua bán nhằm giảm thiểu rủi ro gặp phải đối tác lừa đảo hay không thực hiện đúng hợp đồng.

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex