(Xây dựng) – Vi phạm trong quá trình khai thác cát để sử dụng vào mục đích thi công dự án thành phần Chí Thạnh – Vân Phong thuộc dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên, Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền 307 triệu đồng.

Phú Yên: Xử phạt 307 triệu đồng đối với doanh nghiệp vi phạm khai thác cát thi công cao tốc Bắc – Nam
Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP thi công dự án cao tốc Bắc – Nam.

UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP, có trụ sở tại phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh với số tiền 307 triệu đồng.

Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP được UBND tỉnh Phú Yên cấp bản xác nhận 05/XN-UBND ngày 15/6/2023, khu vực khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho dự án thành phần đoạn Chí Thạnh – Vân Phong, tại mỏ cát sông Đà Rằng, thuộc xã Hòa An và xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa.

Phú Yên: Xử phạt 307 triệu đồng đối với doanh nghiệp vi phạm khai thác cát thi công cao tốc Bắc – Nam
Khai thác cát sông Đà Rằng phục vụ dự án cao tốc Bắc – Nam.

Trong quá trình khai thác cát để sử dụng vào mục đích thi công dự án thành phần Chí Thạnh – Vân Phong, thuộc dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên đã có các hành vi vi phạm: Khai thác cát lòng sông vượt ra ngoài điểm gần nhất của ranh giới khu vực được phép khai thác (theo bề mặt) từ 100m đến dưới 200m; đang khai thác cát lòng sông (khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp) vượt quá số lượng thiết bị khai thác trong văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Phú Yên: Xử phạt 307 triệu đồng đối với doanh nghiệp vi phạm khai thác cát thi công cao tốc Bắc – Nam
Xuất hiện nhiều phương tiện khai thác cát phục vụ cao tốc Bắc – Nam trên sông Đà Rằng đoạn qua xã Hòa An – Hòa Thắng, huyện Phú Hòa.

Theo mục 29 mục lục thiết bị khai thác được cấp phép, Công ty này chỉ có 2 máy hút cát hiệu Huyndai. Tuy nhiên, thời điểm kiểm tra khu vực đang khai thác có 4 bè hút và 1 xà lan, trong đó 4 bè đang hút cát từ lòng sông. Ngoài ra, doanh nghiệp khai thác khoáng sản nhưng không có Giám đốc điều hành mỏ được bổ nhiệm theo quy định tại thời điểm kiểm tra và để mất mốc các điểm khép góc khu vực được phép khai thác khoáng sản.

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex