Tài nguyên

Yên Châu (Sơn La): Nâng hiệu quả quản lý tài nguyên môi trường từ cơ sở

Nguyễn Nga 26/01/2024 – 16:27

(TN&MT) – UBND huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La vừa tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả nội dung ký cam kết giữa Chủ tịch UBND các xã, thị trấn với Chủ tịch UBND huyện trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường năm 2023; tổ chức ký cam kết về lĩnh vực tài nguyên môi trường và cam kết thực hiện trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR năm 2024.

Trong năm 2023, huyện Yên Châu đã tổ chức ký cam kết giữa 173/173 Bí thư, Trưởng bản (tiểu khu) với Chủ tịch UBND các xã, thị trấn về thực hiện quản lý đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường cấp xã, đạt 100%.

toan-canh-hoi-nghi-dang.jpg
Quang cảnh Hội nghị.

682/683 cơ sở sản xuất kinh doanh, chăn nuôi, chủ trang trại, các đơn vị, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực vận tải, khai thác khoáng sản trên địa bàn xã, thị trấn đã ký cam kết với Chủ tịch UBND xã, thị trấn thực hiện nghiêm các quy định về khai thác khoáng sản, không thực hiện san ủi, đào bới, cải tạo mặt bằng trái phép.

Đặc biệt, có 17.199/18.460 hộ gia đình, cá nhân tham gia ký cam kết không vi phạm các quy định về quản lý đất đai, trật tự xây dựng, khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trường, đạt 93,17%.

Cùng với việc triển khai ký cam kết, huyện Yên Châu đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã thường xuyên lồng ghép tuyên truyền các nội dung liên quan tới đất đai, các chính sách về bồi thường, hỗ trợ tái định cư tới các bản, tiểu khu, nhân dân thông qua các buổi họp tại bản, tiểu khu.

Kiểm tra việc quản lý quỹ đất nông nghiệp, sử dụng vào mục đích công ích của xã (đất 5%) và việc quản lý, sử dụng nguồn thu, chi từ việc đấu thầu cho thuê quỹ đất nông nghiệp đối với UBND các xã. Trong năm 2023, đã hoàn thành thanh tra 12/15 xã, thị trấn có đất công ích sử dụng vào mục đích nông nghiệp (5%).

ky-cam-ket-nam-2024.jpg
Chủ tịch UBND các xã, thị trấn ký cam kết với Chủ tịch UBND huyện Yên Châu về tăng cường vai trò, trách nhiệm trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường năm 2024.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Thực hiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo thẩm quyền, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác.

Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn triển khai các nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoáng sản, tài nguyên nước, bảo vệ môi trường theo quy định. Chỉ đạo Đoàn liên ngành, các cơ quan chuyên môn; UBND các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm lĩnh vực tài nguyên môi trường. Trong năm, đã phát hiện, xử phạt 33 trường hợp vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, tổng tiền phạt 133 triệu đồng.

Công tác thu gom, xử lý chất thải rắn nông thôn được chú trọng. Các địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; đưa nội dung tuyên truyền về bảo vệ môi trường, thu gom, phân loại, vận chuyển, tái chế, tái sử dụng chất thải rắn sinh hoạt vào các trường học, các cuộc họp, hội nghị giao ban do các cơ quan, đoàn thể tổ chức; tại các cuộc họp, sinh hoạt của thôn bản, tiểu khu, khu dân cư…

Ban hành hướng dẫn các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nhận diện hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường liên quan đến việc dùng kích điện để khai thác giun đất trái phép. Rà soát kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường, nguồn nước đối với hoạt động chế biến nông sản trên địa bàn huyện.

391648859_1322691758379839_3439358495202366015_n.jpg
Năm 2023, huyện Yên Châu đã triển khai nhiều hoạt động ra quân bảo vệ môi trường, thu gom rác thải.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác kiểm tra, xử lý, ngăn chặn vi phạm ngay từ thời điểm phát sinh (san ủi, đào móng, xây dựng công trình trái phép…) tại một số xã chưa kịp thời. Yên Châu còn gặp khó khăn trong xử lý vi phạm hành chính với trường hợp đã xây dựng công trình nhà ở nhiều năm nhưng không được xử lý, sau khi thực hiện các quyền như chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng, cấp đổi… mới phát hiện là sử dụng đất sai mục đích. Ý thức chấp hành pháp luật về tài nguyên, môi trường của một bộ phận người dân còn hạn chế.

Trong công tác quản lý, bảo vệ, PCCCR, năm 2023, Yên Châu đã tổ chức 68 cuộc họp cấp xã, bản tuyên truyền văn bản pháp luật trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR với hơn 12.000 lượt người tham gia.

Tổ chức ký cam kết công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng giữa 130 Trưởng bản với Chủ tịch UBND 15 xã, thị trấn và giữa 12.415 hộ gia đình với các trưởng bản. Tổ chức thành công cuộc diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn tại xã Chiềng On, Chiềng Tương kết quả đạt loại giỏi.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Yên Châu Lù Văn Cường đã ghi nhận những kết quả đạt được của các cơ quan, phòng, ban, UBND các xã, thị trấn trong công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường năm 2023.

Năm 2024, Chủ tịch UBND huyện Yên Châu đề nghị các cấp, ngành phải tiếp tục phối hợp, trách nhiệm, quan tâm, đổi mới cách thức tiếp cận, quan điểm giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức từ cấp xã đến huyện hướng đến sự hài lòng của tổ chức, cá nhân, người dân khi thực hiện TTHC.

Tăng cường công tác phối hợp, thống nhất về chuyên môn, nghiệp vụ giữa các phòng ban chuyên môn cấp huyện, xã. Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trực tiếp quan tâm chỉ đạo công chức thực hiện hiệu quả quản lý nhà nước lĩnh vực tài nguyên, môi trường. Tiếp tục triển khai nội dung ký cam kết năm 2024; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý tài nguyên, môi trường từ cơ sở.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn đã ký cam kết với Chủ tịch UBND huyện về tăng cường vai trò, trách nhiệm trong thực hiện quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; bảo vệ rừng và PCCCR năm 2024 với một số nội dung trọng tâm gồm: Tăng cường tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong nhân dân, các chủ rừng các quy định về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và PCCCR;

Thực hiện hiệu quả công tác thu gom, quản lý, xử lý chất thải rắn; không phát sinh cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động các Ban Chỉ huy bảo vệ rừng, PCCCR; thường xuyên tuần tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn chặt phá rừng, khai thác khoáng sản trái phép…

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex